Send oss en forespørsel

Vi er Achilles-sertifisert!

Vi er Achilles-sertifisert!

OP Elektro er Achilles sertifisert.
Dette innebærer at det stilles krav til:

  • utforming og utøvelse av internkontroll.
  • kommunikasjon intern i selskapet og at relevant informasjon blir formidlet til alle ansatte.
  • at ansatte har nødvendig kurs og opplæring.
  • at alle ansatte er kjent med bedriftens internkontrollsystem og har god oversikt over innholdet i denne.
  • at bedriften kvalitetsikrer arbeidet og har rutiner for beskrevede operasjoner.

I tillegg til å ha positive ringvirkninger på arbeidsplassen i form av administrative krav som kommer arbeidstakerne til gode, gir dette oss mulighet til å regne på jobber for olje- og gassbransjen da sertifiseringen er et krav for å kunne være tilbyder av tjenester til bransjen.

OP Elektro AS står klar til kommende olje- og gassinstallasjoner i nordområdene.