Send oss en forespørsel

Vi er Miljøfyrtårnbedrift!

Vi er Miljøfyrtårnbedrift!

Vi er miljøfyrtårnsertifisert 10.04.2014 og jobber aktivt med forbedringer på miljø. Vi har fokus på miljøvennlig drift, bedre avfallsløsninger, transport og ikke minst miljøtiltak på innkjøp.

Dette innebærer at:

  • Vi skal jobbe for et godt arbeidsmiljø
  • Vi har et internkontrollsystem som ivaretar de ansattes sikkerhet
  • Bedriften har fastsatt arbeidsmiljø og miljømål
  • Bedriften har en del innkjøpsrutiner å forholde seg til
  • Holder kontroll på diverse statistikker som meldes inn årlig
  • At vi har et avfallssystem iht bransjekrav som blir brukt

Vi ønsker på denne måten å være vårt ansvar bevisst og drive bedriften på en miljøvennlig måte. Som Miljøfyrtårnbedrift har vi en tydelig og dokumentert miljøprofil.

Miljøfyrtårn er en norsk sertifiseringsordning for små og mellomstore bedrifter, hvor det handler om å finne frem til klima- og miljøtiltak som er konkrete, målbare og lønnsomme.

www.miljofyrtarn.no